Carla Teixeira
Directora Creativa

Pierre Cardin

Cortesía: Clima